simple dealWe would like to thank all our partners who have helped with resources and knowledge which contributed to the creation and distribution of this book.
Below are both international and Swedish partners.

(Do you want to join the partners below? Support us with more than 100 books)


iasaPaul PreissComments from Paul Preiss, founder of Iasa.

Iasa started as a small user group of 50 people in Austin Tx in February 2002. The goals of the group were simply to provide an education and networking opportunity for local architects. It became much more very quickly. By 2004 Iasa had over 10 chapters and was the mission had fundamentally changed. By that time, the board of directors had decided to shoot much higher and make architecture a fundamental IT practice and the profession one of the best known in the world. Today Iasa has over 45 chapters around the world and is growing quickly. The membership includes enterprise, information, infrastructure and business architect practitioners as well as the original software architects.

Iasa intends to change the world. There is a lot to accomplish and it has a unique value proposition globally. The value is inherent in the dedication to practitioners over hype. It is a neutral place where all architects can come and discuss ideas relevant to their roles and lives. Iasa members are involved in university accreditation, charitable work and research alongside the development of professional credentials. It focuses on local quality over global standards and the individual over corporate agendas. These reasons have put Iasa in a leadership position in countries all over the world while architecture is emerging as a profession.

Iasa has brought thousands of architects together over the years to develop their professional knowledge base, network, and create new opportunities for the profession. It has held hundreds of conferences, training sessions and worked with numerous companies to design their hiring, career path and center of excellence in the field. With over 80,000 architects in the network it has become synonymous with the architect community which forms the core of the Iasa thought leadership and education network. The community, or chapter, is led by practicing architects of all levels. It is driven by people who are passionate to see the profession grow to it’s appropriate global leadership position and who volunteer much of their time to work with local architects on topics relevant to their day to day work.

The future of architecture looks very good. There are university programs, both undergraduate and graduate, and research beginning as well as more jobs coming every day. When Iasa started there was no single reference point for what it means to be a high quality architect but that is no longer the case. As more advanced technology such as big data, mobility and cloud computing become standards in the enterprise architects have a significantly more powerful role to play in developing and shaping business strategy.


Om Centiro SolutionsCentiro_logo_cmyk_payoff

Centiro Solutions är ett svenskt mjukvarubolag, grundat 1998, med huvudkontor i Borås. Företaget har närmare 100 anställda och våra lösningar används dygnet runt av kunder i 125 länder. Fem av världens 25 främsta varumärken och logistikprocesser använder lösningar från Centiro. 

Våra paketerade molntjänster ger våra kunder en unik överblick över och grepp om sina transportflöden. Vi kopplar ihop och strömlinjeformar företags logistikprocesser med bättre flexibilitet, ökad lönsamhet och högre kvalitet som resultat.

Vi möter Niklas Hedin, VD för Centiro Solutions och Sveriges första certifierade CITA-P. Niklas Hedin Centiro_farg

Centiro är ju ett framgångsrikt företag som levererar molntjänster för effektiv logistik och transportadministration. Skulle ni kunna berätta lite om historien kring dessa idéer? Vad har hänt sedan ni skapades 1998?

Det har varit en spännande resa. 1998 handlade det om att lösa ett relativt enkelt verksamhetsproblem. Att sammankoppla rätt företag och processer med varandra. Redan från början fanns det dock ett internationellt perspektiv och under alla år har vi fortsatt haft ett internationellt perspektiv på allt vi gör. Det har visat sig vara rätt strategi och idag har vi användare i 125 länder. Under 2010-talet har det varit mycket fokus på att skala upp tjänsterna och då får man inte glömma att det handlar om verksamhetskritiska system som måste hantera bakåtkompatibilitet vid all utveckling.

Ni har bl.a. utsetts till Sverige Bästa Arbetsplats av organisationen Great Place to Work. Det gör det intressant att förstå mer kring hur ni ser på medarbetare och balans mellan arbete och fritid. Vad skulle ni säga är hemligheten att få så pass många nöjda anställda?

Det handlar mycket om en grundinsikt att försöka se hela människan och inte bara den del som finns på arbetsplatsen. Att hitta lösningar och arbetssätt som fungerar både privat och på jobbet. Det kräver ett gott ledarskap och är inte något som bara fungerar av sig själv från dag ett utan något som vi som företag jobbat länge med. Att titta på medarbetarundersökningar och hela tiden målmedvetet försöka bli bättre. Att inte bara titta på ekonomiska index utan inse att medarbetarengagemang och ekonomi alltid hänger ihop.

Om vi går vidare och pratar om arkitektur som denna bok ju handlar om. Vad är IT-arkitektur för er? Vad är ert förhållningssätt?

Arkitektur för oss handlar om hur man möjliggör och skapar en långsiktig och uthållig verksamhet. Det handlar om idéer, strukturer och principer som alla är överens om. Ett gemensamt synsätt på hur vi tar oss från verksamhet till kod och tillbaka. Vi har lyckats med arkitekturen när både kod och verksamhet blir bättre.

Ni är ju primärt ett produktbolag. Skulle ni kunna beskriva hur ni arbetar med att ta fram era produkter.

Vi arbetar som så många andra med att titta på kundens och marknadens krav men också med att ta fram egna idéer. Produkterna måste växa och förändras i takt med att marknaden växer och förändras. Man kan se det som en blandning av spekulation och insikt där man samtidigt måste vara aktsam och fokuserad med sina utvecklingsresurser.

En arkitekt arbetar ju ofta med att försöka balansera olika typer av värde. Speciellt när man tar fram produkter förstås. Hur tänker ni och balanserar kvalitetsattribut vid framtagande av era produkter? Flexibilitet, prestanda, skalbarhet?

Det är olika beroende på lösningen men det viktigaste är att hela tiden våga ta en diskussion om dessa saker. En diskussion om avvägning driver också att man börjar mäta och se på sina produkter från olika håll vilket är berikande.

Sedan 1998 måste molnet varit en stor förändring för ert företag. Framöver så kommer många andra teknikskiften förändra förutsättningarna. Hur ser ni på framtiden? Hur tror du Centiros resa se ut de närmaste 5 åren? Går det att se ännu längre fram?

Vi tror att de närmaste åren kommer innebära en stor tillväxt och insikt om vad molnet kan leverera. Kommunikation, med information som bas, är något som har en fantastisk potential att utvecklas. Vi kommer dessutom både se gamla strukturer i företag bytas ut och en ny typ av ledarskap. Vi försöker alltid ha ett arkitektoniskt perspektiv på dessa förändringar.


DFK_1-farg-svDataföreningen är en intresseorganisation för IT-professionen som har funnits sedan 1949. Idag har föreningen cirka 15 000 medlemmar och omfattar även yrkesroller utanför IT-branschen, som har IT som ett betydande inslag i sina yrkesutövningar (från affärsutvecklare till verksamma inom HR).

Dataföreningens verksamhet består i huvudsak av att driva professionella nätverk för erfarenhetsutbyten och omvärldsbevakning, erbjuda högre vidareutbildningar och certifieringar samt att påverka, inspirera och bistå företag och institutioner i frågor som rör digitalisering och IT-utveckling. Föreningens utbildningar bedrivs i bolaget Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB).

Varje år tar Dataföreningen Kompetens emot över 3 000 kursdeltagare i cirka 150 utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten.

Utbudet är inriktat på högre vidareutbildning som ger en påtaglig verksamhetsnytta och tydliga karriärsteg. Här ingår såväl uppdateringar inom aktuella spetsområden som fördjupningar inom specialiseringar samt heltäckande program för roller.

Exempel på certifierande program är IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, verksamhetsutvecklare, förvaltningsledare, Lead Developer och CIO.

Programmet för certifiering av IT-arkitekter har funnits sedan 1999. Kärnan är certifieringen DFK-CIA som ingår i utbildningen Certifierad IT-arkitekt Master. Hittills har över 1 500 kursdeltagare klarat denna certifiering. Sedan 2012 erbjuder Dataföreningen Kompetens också Iasas utbildningar och certifieringar upp till och med CITA-A.

Information om Dataföreningen Kompetens utbildningsprogram finns på www.dfkompetens.se